Người Chiến thắng Cuộc thi Thiết kế InnovateFPGA

InnovateFPGA là một cuộc thi thiết kế toàn cầu nhằm mục đích truyền cảm hứng cho các nhóm phát triển các dự án theo chủ đề về tính bền vững dựa trên FPGA Intel®. 260 đội đã tham gia cuộc thi để phát triển các ứng dụng biên được kết nối với đám mây dựa trên FPGA nhằm sử dụng thông minh hơn các nguồn tài nguyên của thế giới. Khám phá cách các FPGA của Intel đã được sử dụng trong các dự án của các đội thi hàng đầu của năm nay.