Điểm chuẩn cạnh tranh radio 5G trên FPGA Intel® Agilex™

Đọc cách người dùng có thể xây dựng O-RU/radio 5G NR tiết kiệm chi phí và điện năng với công nghệ FPGA SoC Intel® Agilex™ 10nm SuperFin.