Sách trắng AI FPGA Intel® dành cho Biên

Intel FPGA AI Suite cho phép các nhà thiết kế FPGA, kỹ sư ML, và nhà phát triển phần mềm tối ưu hóa hiệu quả các thiết kế được hỗ trợ AI dựa trên FPGA Intel. Các tiện ích trong Intel FPGA AI Suite tăng tốc độ phát triển FPGA cho suy luận AI bằng cách sử dụng các khung tiêu chuẩn ngành quen thuộc và phổ biến như TensorFlow hoặc PyTorch và bộ dụng cụ OpenVINO, đồng thời cũng tận dụng các quy trình phát triển FPGA mạnh mẽ và đã được chứng minh với phần mềm Intel® Quartus® Prime. Ba dòng Intel FPGA và SoC đặc biệt thích nghi tốt để triển khai khối lượng công việc AI. Ba dòng này là FPGA Intel® Stratix® 10 NX và các thành viên mới nhất của dòng FPGA Intel® Agilex™: FPGA Intel Agilex chuỗi D và dòng Intel Agilex mới có tên mã “Sundance Mesa”. Các dòng Intel FPGA và SoC này kết hợp các khối DSP chuyên biệt được tối ưu hóa cho phép toán tensor, đây là điều cơ bản để thực hiện tính toán AI nhanh hơn.