Video Demo Ethernet 400G của FPGA Intel® Agilex™

FPGA Intel® Agilex™ Chuỗi I với F-tile cung cấp IP cứng Ethernet 400G, giúp thiết kế các ứng dụng băng thông cao dễ dàng hơn, mang lại hiệu năng và tiết kiệm điện năng. Xem video demo 400GE chạy lưu lượng ethernet giữa hai bo mạch demo.