Các hệ thống dành cho trung tâm dữ liệu nhanh nhạy và hướng đến tương lai

Hỗ trợ Đối tác với Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 3

Tên công ty A-D |       | E-M |       | N-Z |
Advantech Truy cập: Advantech
AIC Inc. Truy cập: AIC Inc.
Alibaba Truy cập: Alibaba
AMAX Engineering Truy cập: AMAX Engineering
ASRock Rack Truy cập: ASRock Rack
AWS Truy cập: AWS
Baidu Truy cập: Baidu
Boston Limited Truy cập: Boston Limited
CASwell Inc. Truy cập: CASwell Inc.
CDW Truy cập: CDW
Cisco Truy cập: Cisco
Colfax Truy cập: Colfax
Dalco AG Truy cập: Dalco AG
Decentriq Truy cập: Decenriq
Dell Truy cập: Dell
E4 COMPUTER ENGINEERING SPA Truy cập: E4 COMPUTER ENGINEERING SPA
Edgeless Systems Truy cập: Edgeless Systems
Exertis Enterprise Truy cập: Exertis Enterprise
Flytech S.A. Truy cập: Fytech S.A.
FORMAT Sp. z o. o Truy cập: FORMAT Sp. z o. o
Fujitsu Truy cập: Fujitsu
GIGABYTE Technology Truy cập: GIGABYTE Technology
Google Truy cập: Google
HPE Truy cập: HPE
Huawei Technologies Co. Ltd Truy cập: Huawei Technologies Co. Ltd
Inspur Truy cập: Inspur
Inventec Truy cập: Inventec
JITStack Truy cập: JITStack
Koi Computers, Inc. Truy cập: Koi Computers, Inc.
Lanner Electronics Truy cập: Lanner Electronics
Lenovo Truy cập: Lenovo
Lockheed Martin Truy cập: Lockheed Martin
MEGWARE Truy cập: MEGWARE
MSFT Truy cập: MSFT
NEXCOM Truy cập: NEXCOM
Nokia Truy cập: Nokia
Nutanix Truy cập: Nutanix
OmniSci Truy cậpOmniSci
Oracle HPC Truy cập: Oracle HPC
Oracle Compute Truy cập: Oracle Compute
ORock Technologies Truy cập: ORock Technologies
Phonenix NAP Truy cập: Phonenix NAP
Presidio Truy cập: Presidio
QCT Truy cập: QCT
QNAP Systems, Inc. Truy cập: QNAP Systems, Inc.
Redhat Truy cập: Redhat
RSC Group Truy cập: RSC Group
SAP Truy cập: SAP
Scontain Truy cập: Scontain
Sirius Computer Solutions. Truy cập: Sirius Computer Solutions.
Supermicro Truy cập: Supermicro
Tarox Truy cập: Tarox
Tencent Truy cập: Tencent
Tyan Computers Truy cập: Tyan Computers
UNICOM Engineering Truy cập: UNICOM Engineering
Visual Technology Inc. Truy cập: Visual Technology Inc.
Wiwynn Corporation Truy cập: Wiwynn Corporation
WORTMANN AG Truy cập: WORTMANN AG
World Wide Technology Truy cập: World Wide Technology
Yandex Cloud Truy cập: Yandex Cloud

Hỗ trợ Đối tác với Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

Tên công ty A-D |       | E-M |       | N-Z |
Adlink Technology Truy cập: Adlink Technology
Advantech Truy cập: Advantech
Aerospike Truy cập: Aerospike
Aeon Truy cập: Aeon
Aewin Truy cập: Aewin
AgentVI Truy cập: AgentVI
AIC Inc.
Truy cập: AIC Inc.
Atipa Truy cập: Atipa
Atos Truy cập: Atos
Axiomtek' Truy cập: Axiomtek'
Boston Limited Truy cập: Boston Limited
CDW Truy cập: CDW
Cisco Truy cập: Cisco
Dalco
Truy cập: Dalco
DataON Truy cập: DataON
Dell EMC Truy cập: Dell EMC
DFI Truy cập: DFI
EasyStack
Truy cậpEasyStack
EISOO Truy cập: EISOO
ENGINETECH Truy cập: ENGINETECH
Ericsson Truy cập: Ericsson
FiberHome Truy cập: FiberHome
Fujitsu Truy cập: Fujitsu
GigaSpaces Truy cập: GigaSpaces
H20 Truy cập: H20
H3C Truy cập: H3C
Hitachi Truy cập: Hitachi
HPE Truy cập: HPE
IEI Truy cập: IEI
Thông tin chuyên sâu Truy cập: Insight
Inspur Truy cập: Inspur
International Computer Concepts Truy cập: International Computer Concepts
Inventec
Truy cậpInventec
Kontron Truy cập: Kontron
Lanner Electronics Truy cập: Lanner Electronics
Lenovo Truy cập: Lenovo
Logicsupply Truy cập: Logicsupply
LON Microsystems Truy cập: LON Microsystems
MacroSAN Truy cập: MacroSAN
MBX Systems Truy cập: MBX Systems
Megware Truy cập: Megware
Mercury Truy cập: Mercury
Mercury Systems Truy cập: Mercury Systems
Microsoft Truy cập: Microsoft
Nanjing Cloud Innovative Truy cập: Nanjing Cloud Innovative
NCS Tech Truy cập: NCS Tech
NCS Technologies INC Truy cập: NCS Technologies INC
NEXCOM Truy cập: NEXCOM
Nokia Truy cập: Nokia
Nor-Tech Truy cập: Nor-Tech
Padova Technologies Truy cập: Padova Technologies
Patriot Technologies, Inc. Truy cập: Patriot Technologies, Inc.
PingCAP
Truy cập: PingCAP
PowerLeader Technology Truy cập: PowerLeader Technology
Presidio Truy cập: Presidio
QCT (Quanta)
Truy cập: QCT (Quanta)
QNAP Truy cập: QNAP
Redis Labs Truy cập: Redis Labs
RSC Truy cập: RSC
SAS Truy cập: SAS
Shanghai DragonNet Technology – Đổi thành Phegda Truy cập: Shanghai DragonNet Technology – Đổi thành Phegda
Shanghai Link Computer Technology Truy cập: Shanghai Link Computer Technology
SHI Truy cập: SHI
Sugon Truy cập: Sugon
Supermicro Truy cập: Supermicro
Suzhou Supercluster – đổi thành AMAX Truy cập: Suzhou Supercluster – đổi thành AMAX
Trenton Truy cập: Trenton
WWT
Truy cập: WWT
XSKy
Truy cập: XSKy
ZTE
Truy cập: ZTE

Bạn đã sẵn sàng trò chuyện với Intel để giúp bạn tăng tốc hành trình hiện đại hóa trung tâm dữ liệu của mình chưa?


Hỗ trợ Đối tác với Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 1

Trải nghiệm sức mạnh của một hệ thống hoạt động trên cơ sở bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Nâng Cấp. Toàn bộ dòng bộ xử lý đã được thiết kế lại và tích hợp những cải thiện nền tảng, đồng thời được tối ưu hóa theo khối lượng công việc để điện toán, kết nối mạng và lưu trữ nhằm đem đến hiệu năng lan tỏa cho kiến thức chuyên sâu hữu dụng. Xem danh sách các đối tác của chúng tôi bên dưới.

Tên công ty | A-D |       | E-M |       | N-Z |
Actina Liên hệ: Dorota Gusiew
Email
: Dorota.Gusiew@action.pl
Truy cập
: Actina
Advanced Clustering Liên hệ: Advanced Clustering Technologies
Điện thoại
: +1 866 802 8222
Email
: sales@advancedclustering.com
Truy cập
: Advanced Clustering
Advantech Liên hệ: Advantech Networks and Communications Group
Email
ncg@advantech.com
Truy cập
: Advantech
AIC Inc. Liên hệ: Ông David Huang
Điện thoại
: +886 3 433 9188 ext. 8100
Email
: sales@aicipc.com.tw, david.huang@aicipc.com.tw
Truy cập: AIC Inc.
Amax Liên hệ: James Huang
Email
: james_huang@amax.com
Truy cập
: Amax

ASRock Rack

Liên hệ: Jessie Chang
Điện thoại
: +886 25538790
Email
jessie6_chang@asrockrack.com
Truy cập
: ASRock Rack

ASA Computers/Racklive

Liên hệ: Roger Kute
Email
: roger@asacomputers.com
Truy cập
: ASA Computers/Racklive

Atipa

Liên hệ: Dana Chang
Điện thoại
: +1 785 841 9559
Email
: sales@atipa.com
Truy cập: Atipa

Azken Muga

Liên hệ: Rafael Lainez
Điện thoại
: +34 91 146 17 60
Email
: RLainez@azken.com
Truy cập: Azken Muga

CDW

Truy cập: CDW

Cisco

Truy cập: Cisco

Colfax

Liên hệ: Jimmy Tran
Email
: jimmy@colfax-intl.com
Liên hệ: Colfax

Cray

Email: c17733@cray.com
Truy cập
: Cray
Dalco Liên hệ: Bộ phận Kinh doanh
Điện thoại: +41 44 908 38 38
Email: sales@dalco.ch
Truy cập: DALCO
DataON Storage Điện thoại: +1 714 441 8820
Email: dataon_sales@dataonstorage.com
Truy cập: DataON Storage

Dell EMC

Truy cập: Dell EMC

Exxact

Liên hệ: Mke Chen
Điện thoại
: +1 510 226 7366
Email
: mchen@exxactcorp.com
Truy cập
: Exxact

Flytech

Liên hệ: Javier Fernandez
Điện thoại: +34 93 265 54 62
Email
: jfd@flytech.es
Truy cập
: Flytech

Định dạng

Liên hệ: Piotr Sukiennik
Email
: piotr.sukiennik@format.com.pl
Truy cập
: Format

Huawei

Truy cập: Huawei

HP Enterprise

Truy cập: HP Enterprise

Inspur

Truy cập: Inspur

International Computer Concepts

Liên hệ: Alex Leites
Email
: marketing@icc-usa.com
Truy cập: International Computer Concepts

Inventec Corporation

Liên hệ: Steven Lin
Điện thoại:
+886 3 3900000
Email:
lin.steven@inventec.com
Truy cập: Inventec Corporation

iXsystems

Liên hệ: Denise Ebery
Email
: denise@ixsystems.com
Truy cập
: iXsystems

Koi Computer

Liên hệ: Catherine Ho
Điện thoại: +1 630 627 8811
Email
: catherineho1@koicomputer.com
Truy cập: Koi Computer

Komputronik

Liên hệ: Adam Olszewski
Email
: adam.olszewski@komputronik.pl
Truy cập
: Komputronik
Kontron Truy cập: Kontron

Lanner Electronics

Liên hệ: Brian Chen
Điện thoại
: +886 2 86926060 ext. 1195
Email
: brian_chen@lannerinc.com
Truy cập
: Lanner Electronics

Lenovo

Truy cập: Lenovo

M Computers

Điện thoại: +420 515 538 120
Email
: info@mcomputers.cz
Truy cập
: M Computers
Maguay Email: sales@maguay.ro
Truy cập: Maguay

Maxta Inc.

Liên hệ: Bộ phận Kinh doanh
Điện thoại:
+1 844 44 MAXTA
Email:
sales@maxta.com
Truy cập:
Maxta Inc.
MBX Systems Truy cập: MBX Systems

MEGWARE

Liên hệ: Ramona Würzner
Điện thoại
: +49 3722 528 51
Email: ramona.wuerzner@megware.com
Truy cập: MEGWARE
Mercury Systems Truy cập: Mercury Systems
NCS Technologies INC Truy cập: NCS Technologies INC

Nexcom

Liên hệ: Liyin Lin
Điện thoại: +886 2 8226 7786 ext. 2110
Email
: liyinlin@nexcom.com.tw
Truy cập
: Nexcom

Nokia

Điện thoại: +1 866 231 0264
Truy cập
: Nokia

NTT

Liên hệ: Tomasz Rajca
Email
: tomasz.rajca@ntt.pl
Truy cập
: NTT
Padova Technologies Truy cập: Padova Technologies
Patriot Technologies, Inc Truy cập: Patriot Technologies, Inc

Penguin Computing

Truy cập: Penguin

Persy

Điện thoại: +359 24225319
Email
: sales@persy.com
Truy cập
: Persy
Premio Liên hệ: John Lam
Điện thoại
: +1 888 713 4540
Email
sales@premioinc.comjohn.lam@premioinc.com
Truy cập
: Premio

Quanta

Truy cập: Quanta

Radisys

Liên hệ: Lisa Marone
Điện thoại
: +1 503 615 1545
Email
: lisa.marone@radisys.com
Truy cập
: Radisys
Silicon Mechanics Liên hệ: Dustin Shatto
Email: dustin.shatto@siliconmechanics.com
Truy cập: Silicon Mechanics

Mã Nguồn

Liên hệ: Brian Corn
Điện thoại
: +1 877 722 3478 ext. 4266
Email
: BrianC@sourcecode.com
Truy cập
: Source Code

Supermicro

Truy cập: Supermicro

TYAN Computer

Liên hệ: Fenny Chen
Điện thoại
: +886 3 3275988 ext. 2849
Email
: fenny.chen@mic.com.tw
Truy cập
: TYAN Computer
Unicom Engineering Truy cập: Unicom Engineering

Wiwynn Corporation

Liên hệ: Ethan Yang
Điện thoại
: +886 2 66125209
Email
: Ethan_SL_Yang@wiwynn.com
Truy cập
: Wiwynn Corporation

Wortmann

Liên hệ: Terra Server
Điện thoại
: +49 5744 944 189
Email
: server@wortmann.de
Truy cập
: Wortmann