Video Tổng quan về Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Nâng cao hiệu năng nền tảng Intel® Xeon® để hoạt động trong các ứng dụng IoT và biên có độ bền cao với bộ xử lý Intel® Xeon® D-1700 và D-2700. Các gói BGA có kích thước nhỏ gọn, phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và I/O tốc độ cao, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các máy chủ biên và các ứng dụng nhúng trong hệ thống điện tử hàng không, công nghiệp và xử lý video.