Demo IoT Video Analytics với bộ xử lý Intel® Xeon® D

Bộ xử lý Intel® Xeon® D lý tưởng cho việc phân tích video trực tiếp tại biên, mở rộng hiệu quả từ một vài luồng video thành nhiều luồng video.