Xem hiệu năng cấp máy chủ cho biên

Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1700 và D-2700 cung cấp tính năng tăng tốc AI cùng với tính năng bảo mật và điện toán cấp máy chủ cho biên. Các SKU chọn lọc cung cấp phạm vi nhiệt độ vận hành mở rộng, độ tin cậy cấp công nghiệp và hỗ trợ điện toán thời gian thực nghiêm ngặt. Các gói SoC nhỏ gọn này có dạng gói BGA dành cho các ứng dụng nhúng trong thiết bị bền bỉ, thiết bị dạng nhỏ và các thiết bị kín, không quạt phải chạy không ngừng trong những môi trường khắc nghiệt nhất.