Tóm tắt giải pháp thiết kế tham chiếu một khe cắm

Thiết kế tham chiếu mô-đun một khe cắm là một kiến trúc nền tảng mới, sáng tạo được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của một loạt các thị trường mạng biên mạng, doanh nghiệp phổ thông và đám mây. Nền tảng mô-đun linh hoạt có thể được cấu hình cho nhiều máy chủ khác nhau cho bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng thế hệ thứ 4 và các thế hệ bộ xử lý trong tương lai.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.