Tăng thêm giá trị dữ liệu thông qua tăng tốc

Bộ xử lý có khả Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 4 có Intel® Analytics Engines, một loạt các bộ tăng tốc được tích hợp vào bộ xử lý. Các bộ tăng tốc này cung cấp khả năng phân tích dữ liệu nhanh hơn bằng cách giảm tải một số tác vụ nhất định để cải thiện việc sử dụng CPU để mang lại hiệu suất khối lượng công việc tổng thể cao hơn. Một đường ống phân tích dữ liệu nhanh hơn có thể xử lý nhiều giao dịch hơn và cho phép doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn, vì vậy họ vẫn cạnh tranh.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.