Bộ xử lý Có thể mở rộng Intel® Xeon® thế hệ thứ 4

Với hầu hết các bộ gia tốc tích hợp sẵn của bất kỳ CPU nào trên thị trường, bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® cung cấp nhiều sự lựa chọn và tính linh hoạt nhất trong việc lựa chọn đám mây với khả năng di động ứng dụng mượt mà.