AI giúp tăng tốc độ kiểm tra Wafer bán dẫn

AI giúp tăng tốc độ kiểm tra Wafer bán dẫn

AI giúp tăng tốc độ kiểm tra Wafer bán dẫn

Giải pháp Zeus High Performance từ Prodrive sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon® Có khả năng mở rộng thế hệ thứ 3 để tăng tốc độ kiểm tra chất bán dẫn.