Bộ xử lý di động Intel® Core™ thế hệ thứ 12

Bộ xử lý di động Intel® Core™ thế hệ thứ 12 với kiến trúc kết hợp hiệu năng mang giúp tăng hiệu năng và tăng tốc AI trong các kiểu thiết kế có hệ số hình dạng nhỏ.