Tóm lược về sản phẩm máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 12

Kiến trúc hiệu suất lai trên các bộ xử lý máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 12 giúp nâng cao hiệu suất đơn luồng và đa luồng, đồng thời mang lại khả năng tăng tốc AI để triển khai IoT linh hoạt.