Quy mô dữ liệu để cải thiện phân tích tài chính

Thông tin đồ họa nêu bật cách công nghệ Intel® Optane cho phép các tổ chức dịch vụ tài chính mở rộng quy mô dữ liệu một cách hiệu quả để cải thiện phân tích tài chính bằng cách trích xuất hiệu quả giá trị từ các tập dữ liệu khổng lồ với các giải pháp từ Dữ liệu MemVerge và VAST.