Tối đa hóa Hiệu suất Cơ sở dữ liệu NetApp

NetApp MAX Data tự động di chuyển dữ liệu nóng được truy cập thường xuyên vào bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ và dữ liệu nóng hoặc lạnh ít được sử dụng hơn vào bộ nhớ đính kèm hoặc từ xa. Giải pháp cung cấp hiệu suất nhất quán, độ trễ thấp cho các phiên bản cơ sở dữ liệu đơn hoặc nhiều người thuê đơn hoặc nhiều người thuê được ảo hóa. Kết quả thử nghiệm cho thấy cách các tổ chức có thể cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu để đáp ứng hoặc vượt quá các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) trong khi hỗ trợ số lượng phiên bản cơ sở dữ liệu cao hơn nhiều mà không làm tăng phần cứng bên dưới.