Đạt được độ trễ thấp có thể dự đoán

Độ trễ truy cập là thời gian mà ổ đĩa thể rắn (SSD) cần sử dụng để lấy dữ liệu theo yêu cầu của hệ thống. Ổ đĩa thể rắn công nghệ Intel® Optane™ mang lại hiệu năng đáng tin cậy hơn thông qua độ trễ truy cập có khả năng dự đoán cao.