Giải pháp VDI từ Nutanix & Intel

Đọc bản tóm lược giải pháp này để tìm hiểu thêm về Nutanix và bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ cho VDI — duy trì hiệu năng và trải nghiệm người dùng trong khi giảm chi phí!