Giải quyết các thách thức về dữ liệu với phân cấp bộ nhớ

Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ khiến phương pháp phân cấp bộ nhớ trở nên khả thi ngày nay. Mặc dù DRAM đã nhận thấy những bước phát triển như UDIMM và RDIMM theo thời gian, nhưng công nghệ lõi và những hạn chế của nó vẫn còn. Nhu cầu về một loại bộ nhớ mới có thể mở rộng nhiều hơn là rõ ràng – và Intel đang đáp lại lời kêu gọi này.