Từ bộ Intel® Optane™ liên tục đến CXL

Đọc tóm lược công nghệ này để hiểu đường dẫn di chuyển Intel® Optane™ bộ nhớ liên tục (PMem) sang bộ nhớ đính kèm CXL. Các doanh nghiệp phải đối mặt với dữ liệu ngày càng tăng. Họ cần một giải pháp bộ nhớ cân bằng tổng chi phí sở hữu (TCO) và hiệu suất. Ngoài ra, các trung tâm dữ liệu đang ngày càng chạy các khối lượng công việc không đồng nhất — bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán hiệu năng cao — những yêu cầu về cơ sở hạ tầng, hiệu suất và tính khả dụng khác nhau. Do đó, khái niệm "bộ nhớ hệ thống" đang chuyển đổi. Ngành đang chuyển sang mở rộng bộ nhớ, phân cấp và tổng hợp để tối ưu hóa chi phí, dung lượng và hiệu suất. Intel đã phát triển và sản xuất Intel Optane bộ nhớ liên tục để tăng tốc việc áp dụng các mô hình bộ nhớ sử dụng mới này. Vào năm 2019, Compute Express Link™ (CXL™) Consortium được thành lập, trong đó Intel là thành viên sáng lập, để phát triển một tiêu chuẩn mở cho khả năng bộ nhớ thế hệ tiếp theo. Intel đã tặng mã tạo thành cơ sở của đặc điểm kỹ thuật CXL 1.0 được công bố vào tháng 3 năm 2019. Các phiên bản tiếp theo được xuất bản vào tháng 6 năm 2019 (1.1) và vào tháng 11 năm 2020 (2.0). Mất vài năm để phát triển các sản phẩm và mô hình sử dụng xung quanh tiêu chuẩn I/O. Mô hình sử dụng CXL và giải pháp phần mềm có thể so sánh với các mô hình và phần mềm sử dụng Intel Optane PMem hỗ trợ. Khi hệ sinh thái CXL 2.0 phát triển trong hai đến ba năm tới, các doanh nghiệp có thể bắt đầu chuyển đổi sang các giải pháp bộ nhớ dựa trên CXL hỗ trợ mô hình sử dụng của họ. Do đó, các doanh nghiệp có thể tự tin sử dụng Bộ nhớ liên tục Intel Optane ngày nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng bộ nhớ và phân cấp với chi phí hợp lý, sau đó chuyển sang các giải pháp dựa trên CXL khi chúng được chứng minh trên thị trường. Tóm tắt công nghệ này cung cấp thông tin về cách các doanh nghiệp có thể đạt được TCO cơ sở hạ tầng thấp bằng cách kết hợp Intel Optane Bộ nhớ liên tục vào triển khai máy chủ ngày nay; hưởng lợi từ việc mở rộng bộ nhớ phân cấp, phân cấp và kết hợp; và thêm các máy chủ có khả năng CXL vào trung tâm dữ liệu khi chúng có sẵn. Việc Intel hợp tác lâu dài với các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sẽ giúp khách hàng chuyển từ các giải pháp phân cấp bộ nhớ và dữ liệu dựa trên bộ nhớ Intel Optane PMem ngày nay sang các mô hình sử dụng trong tương lai với thiết bị CXL.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.