Giới thiệu bộ Intel® Optane™ nhớ mới

Ngừng chờ máy tính của bạn bắt kịp; với bộ nhớ Intel® Optane™ và bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7, máy tính để bàn của bạn có thể có khả năng phản hồi hiệu năng cao, giá cả phải chăng cho mọi thứ bạn làm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.