Đáp ứng được Làn sóng kế tiếp của Nhu cầu Dữ liệu một cách hợp lý

Khi khối lượng dữ liệu toàn cầu tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, các cơ sở hạ tầng đám mây trên thế giới, nơi lưu trữ dữ liệu, sẽ phải thích ứng hoặc bị nhấn chìm. Bộ nhớ lưu trữ truyền thống thường được chứng minh là quá hạn chế về dung lượng và hiệu năng cho các nhu cầu dữ liệu theo thời gian thực thông thường.