Processor and Memory Combine to Give Gamers a Boost

New 8th Generation Intel® Core™ processors with Intel® Optane™ memory launch games and load game levels faster.1 2 3 4

Isaac Charles5, aka “Boombox,” knows well that supercharged feeling of competing in a live game for the first time on an upgraded desktop computer.

“Once we switched to 8th Gen Intel® Core™ i7 processors, suddenly we had all the FPS (frame per second) we needed,” said the 20-year-old member of the Overwatch* League’s Philadelphia Fusion team. “Soon, we’ll get Intel® Optane™ memory into our systems, for way faster loading times, and the gameplay will get even smoother."

Desktop and notebook computers that combine 8th Generation Intel® Core™ processors with Intel® Optane™ memory give gamers like Boombox performance for smooth gameplay at high settings, and launch games and load game level faster than similar systems without Intel® Optane™ memory.

Boost from Intel® Optane™ Memory
Intel® Optane™ memory is a smart, adaptable system accelerator that speeds responsiveness by preloading and accelerating access to frequently used applications and files. It remembers those things even after the system is turned off.

Some new games take up to 90 or more gigabytes of storage space, limiting the number of games that can fit on small but fast solid state drives (SSD). A computer with Intel® Optane™ memory allows game collections installed on a slower, large capacity hard disk drive (HDD) to play at SSD-like speed. This eliminates the need of swapping large game files from smaller SSDs in order to get the best gameplay performance.

A computer with Intel® Optane™ memory allows entire game collections installed on a slower, large capacity hard disk drive(HDD) to play at SSD-like speed.

Intel testing shows games can launch up to 98 percent faster2 3 and game levels can load up to 4.1X faster2 4 on desktops powered by 8th Generation Intel® Core™ i7 processor with Intel® Optane™ memory vs. the same system without Intel® Optane™ memory.

Similarly, Intel testing of notebook systems powered by an 8th Gen Intel® Core™ i7 processor and Intel® Optane™ memory vs. non-Intel® Optane™ memory-based systems equipped with only a hard drive for storage showed games launch up to 2.9X faster2 6 and game levels load up to 4.7X faster2 7 off the data drive.

Rather than pay to step up from 8 GB to 16 GB or more of system memory (RAM), a user might only install 8GB and then add 32 GB of Intel® Optane™ memory. Intel® Optane™ memory can deliver more performance benefits in game loading and other applications, allowing data to remain in Intel® Optane™ memory rather than filling the DRAM.

Performance to Up Your Game
“System performance matters so much,” said Josue “Eqo” Corona8, who left Israel last year to play for the Philadelphia Fusion team.

He had an Intel® Core i3 processor and said it wasn’t powerful enough for Overwatch.

“My aim wasn’t smooth and nothing felt right,” he said. “Things like that give you a huge disadvantage against other players and can impact your career.”

Recently he upgraded to an 8th Generation Intel® Core™ i7 processor.

“I started to hit more shots and improved a lot,” he said. “There was nothing stopping me from having that ‘mind connection’ to the game, so I know that if I move my mouse to a spot, it’s going to react how I want. That’s where having a strong processor matters. And if I die and need to respawn, my teammates can’t afford to wait for me.”

Gamers who need smooth gameplay at high settings, and the ability to launch games and load game levels faster get the performance they need from desktop and laptop systems powered by 8th Generation Intel® Core™ i7 processors featuring Intel® Optane™ memory.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của những công nghệ Intel tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

2

Kết quả điểm chuẩn được báo cáo bên trên có thể sẽ cần được sửa lại sau khi thử nghiệm bổ sung. Kết quả này phụ thuộc vào cấu hình nền tảng cụ thể và khối lượng công việc được sử dụng trong thử nghiệm, đồng thời có thể sẽ không áp dụng cho bất cứ thành phần, hệ thống máy tính hoặc khối lượng công việc nào của người dùng. Kết quả này không nhất thiết là kết quả điển hình cho các điểm chuẩn khác và các kết quả điểm chuẩn khác có thể cho thấy có tác động nặng hơn hoặc nhẹ hơn so với các cấu hình đã giảm thiểu. 

3

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Xem thông báo về cấu hình để biết chi tiết. Không sản phẩm nào có thể bảo mật tuyệt đối.

Đo theo Khối lượng công việc Khởi động Trò chơi, so sánh Intel® Core™ i7+ 8750H thế hệ thứ 8 (mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB + SSD PCISe 256GB + 1TB HDD) với Intel® Core™ i7-8750H thế hệ thứ 8 (SSD PCIe* 256GB + 1TB HDD). Khối lượng công việc khởi chạy trò chơi - Khối lượng công việc do Intel phát triển, đánh giá thời giancần thiết để khởi động Total War: Warhammer II Build: 5577.0 và đến Menu chính khi video giới thiệu (Khởi chạy). Cấu hình tăng tốc ổ dữ liệu bộ nhớ Intel® Optane™: Bộ xử lý Intel® Core™ i7+ 8750H, PL1=45W TDP, 6C12T, Turbo lên đến 4GHz trên Hệ thống OEM trước khi sản xuất, Đồ họa: NVIDIA GTX 1070, Bộ nhớ: 2x4GB DDR4, Bộ lưu trữ: SSD 760P (PCIe*) 256GB + HDD 1TB + bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB, HĐH: Windows* 10 RS3 Build 1709, MCU 0x84; bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H, PL1=45W TDP, 6C12T, Turbo lên đến 4GHz trên Hệ thống OEM trước khi sản xuất, Đồ họa: NVIDIA GTX 1070, Bộ nhớ: 2x4GB DDR4, Bộ lưu trữ: SSD 760P (PCIe*) 256GB + HDD 1TB, HĐH: Windows* 10 RS3 Build 1709, MCU 0x84.

4

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Xem thông báo về cấu hình để biết chi tiết. Không sản phẩm nào có thể bảo mật tuyệt đối.

Đo theo khối lượng công việc tải cấp game, so sánh bộ xử lý Intel® Core™ i7+ 8750H thế hệ thứ 8 (mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB) với bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H thế hệ thứ 8 (chỉ HDD). Khối lượng công việc tải cấp gamei - Khối lượng công việc do Intel® phát triển nhằm đánh giá thời gian cần thiết để mở từ menu chính đến khi hoàn thành tải cấp (Tải cấp) khi chơi Total War: Warhammer II Build: 5577.0. Cấu hình tăng tốc ổ dữ liệu bộ nhớ Intel® Optane™: Bộ xử lý Intel® Core™ i7+ 8750H, PL1=45W TDP, 6C12T, Turbo lên đến 4GHz trên Hệ thống OEM trước khi sản xuất, Đồ họa: NVIDIA GTX 1070, Bộ nhớ: 2x4GB DDR4, Bộ lưu trữ: SSD 760P (PCIe*) 256GB + HDD 1TB + bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB, HĐH: Windows* 10 RS3 Build 1709, MCU 0x84; bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H, PL1=45W TDP, 6C12T, Turbo lên đến 4GHz trên Hệ thống OEM trước khi sản xuất, Đồ họa: NVIDIA GTX 1070, Bộ nhớ: 2x4GB DDR4, Bộ lưu trữ: SSD 760P (PCIe*) 256GB + HDD 1TB, HĐH: Windows* 10 RS3 Build 1709, MCU 0x84.

5

Isaac Charles đã làm việc với Intel từ lâu và được bền bù bằng sản phẩm hoặc được trả tiền để đánh giá sản phẩm Intel®.

 

6

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống, bộ phận, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể của máy tính. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/benchmarks.

Đo theo Khối lượng công việc Khởi động Trò chơi, so sánh Intel® Core™ i7+ 8750H thế hệ thứ 8 (mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB + SSD PCISe 256GB + 1TB HDD) với Intel® Core™ i7-8750H thế hệ thứ 8 (SSD PCIe* 256GB + 1TB HDD).

7

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống, bộ phận, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể của máy tính. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/benchmarks.

Đo theo Khối lượng công việc Tải cấp Game, so sánh Intel® Core™ i7+ 8750H thế hệ thứ 8 (mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB + SSD PCIe* 256GB + 1TB HDD) với Intel® Core™ i7-8750H thế hệ thứ 8 (SSD PCIe* 256GB + 1TB HDD).

8

Josue Corona đã làm việc với Intel từ lâu và được bền bù bằng sản phẩm hoặc được trả tiền để đánh giá sản phẩm Intel®.