Create Videos Using Intel® Technologies That Let Ideas Flow

PCs powered by 8th Generation Intel® Core™ processors with Intel® Optane™ memory keep people in the creative mindset.1

Highlights

  • New 8th Generation Intel® Core™ processors combined with Intel® Optane™ memory give creators like Cruz performance they need from desktop and notebook computers

  • Desktops powered by 8th Generation Intel® Core™ processors can load large media files up to 2.6x faster2 3 than those without Intel® Optane™ memory

  • Notebooks powered by 8th Gen Intel® Core™ i7+ processors with Intel® Optane™ memory can load large media files up to 1.6x faster2 4

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Since launching her Nerdy & Quirky YouTube channel in 2012, Sabrina Cruz5 has improved her creative expressions with the help of new computer technology. The University of Toronto student produces entertaining and informational Cool History videos covering topics such as Why We Kiss Under the Mistletoe and 3 Interesting Idiom Origins.

Cruz uses Adobe Premier* Pro to compile all assets and create animation, then adds audio and special effects. Her creative magic happens on an All-in-One (AiO) 4K touchscreen computer powered by Intel® technology. She said her PC is the most important component in her creative process.

“I really hate long file export times and Intel® processor-based PCs really speed things up,” Cruz said.

New 8th Generation Intel® Core™ processors combined with Intel® Optane™ memory give creators like Cruz performance they need from desktop and notebook computers. Intel® Optane™ memory adapts to a creator’s needs by preloading and accelerating access to frequently used documents, pictures, videos, and application files. Intel® Optane™ memory helps systems remember those things even after the system is turned off, so when the system is turned back on they load faster.

The performance of Intel® technology is critical to producing her successful videos quickly, easily, and comfortably.

Better Performance for Creation
Cruz often creates using the touchscreens on her laptop and AiO. She said it’s a very natural way of interacting with her computer.

“I can scroll down pages of research with my finger…like using a giant tablet,” she said.

She feels more productive working on a larger screen.

“With my AiO, I have the equivalent of two solidly-sized monitors in one unit, and I don’t need to angle my head or pivot,” she said. “I can look at one screen, and everything I need is there.”

Her creativity excels when her computer responds in an instant. New 8th Generation Intel® Core™ processors and Intel® Optane™ memory give computers additional responsiveness beyond performance improvements that come from adding more standard system memory. By accelerating access to data, including large media files, an 8th Gen Intel® Core™ processors combined with Intel® Optane™ memory brings smoother workflow and leads to more creative output. It speeds video editing and rendering, and high-resolution image manipulation, and delivers smooth video. Desktops powered by 8th Generation Intel® Core™ processors can load large media files up to 2.6x faster2 3 than those without Intel® Optane™ memory.

Notebooks powered by 8th Gen Intel® Core™ i7+ processors with Intel® Optane™ memory can load large media files up to 1.6x faster.2 4

The ability to boot up, launch applications, and do virtually everything faster, smoother, and easier are critical to creators like Cruz. Advanced technologies from Intel continue to help creators improve the way they work and bring their ideas to life.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

2

Kết quả điểm chuẩn được báo cáo bên trên có thể sẽ cần được sửa lại sau khi thử nghiệm bổ sung. Kết quả này phụ thuộc vào cấu hình nền tảng cụ thể và khối lượng công việc được sử dụng trong thử nghiệm, đồng thời có thể sẽ không áp dụng cho bất cứ thành phần, hệ thống máy tính hoặc khối lượng công việc nào của người dùng. Kết quả này không nhất thiết là kết quả điển hình cho các điểm chuẩn khác và các kết quả điểm chuẩn khác có thể cho thấy có tác động nặng hơn hoặc nhẹ hơn so với các cấu hình đã giảm thiểu. 

3

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống, bộ phận, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể của máy tính. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.com/benchmarks.

Đo theo Khối lượng công việc Tải dự án Đa phương tiện, so sánh Intel® Core™ i7+ 8700K thế hệ thứ 8 (mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB) + SSD SATA 256GB + 1TB HDD với Intel® Core™ i7-8700K thế hệ thứ 8 + SSD SATA 256GB + 1TB HDD.

4

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống, bộ phận, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể của máy tính. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/benchmarks.

Đo theo Khối lượng công việc Tải dự án Đa phương tiện, so sánh Intel® Core™ i7+ 8750H thế hệ thứ 8 (mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB + SSD PCIe* 256GB + HDD 1TB) với Intel® Core™ i7-8750H thế hệ thứ 8 (SSD PCIe* 256GB + HDD 1TB).

5

Sabrina Cruz đã làm việc với Intel từ lâu và được bền bù bằng sản phẩm hoặc được trả tiền để đánh giá sản phẩm Intel®.