Work Smarter With Computers That Learn and Adapt

Boot up faster, work more efficiently and naturally with computers powered by 8th Generation Intel® Core™ processors with Intel® Optane™ memory.1

We expect a lot from our computers: Fast and seamless online shopping, immediate answers to our Internet questions, responsive virtual assistants, and smart home technologies that let us control the room temperature remotely. We demand that our devices help us work faster and smarter.

Technology is keeping up with increasing consumer expectations. New 8th Generation Intel® Core™ processors combined with Intel® Optane™ memory help people work smarter and easier. The new processor-memory combination enhances performance by learning from and adapting to user behavior. Users can boot up fast and work more efficiently.

Enhanced Photo Editing
Available on desktops, All-in-One PCs, and laptops, 8th Gen Intel® Core™ processors with Intel® Optane™ memory let users quickly edit high-resolution vistas in Adobe Photoshop* with panoramic photo stitching. The new technologies help professional photographers and photojournalists stay in their creative flow as high-resolution photo files load and render quickly.

New Intel® processor and memory technologies empower photographers to edit snapshots, create family albums and share collections with ease. Load large media files up to 1.6X faster2 4 off the data drive with an 8th Gen Intel® Core™ processors featuring Intel® Optane™ memory.

Video-editing software and video files are notoriously compute-intensive. Intel® Optane™ memory and 8th Gen Intel® Core™ processors enable videographers and editors to upload, launch, and process large 360-degree footage files in real time, allowing them to be more productive than ever before.

Pen-enabled Touchscreens
Adding to the productivity benefits of Intel® Optane™ memory, All-in-One desktop PCs and 2 in 1 laptops with 8th Gen Intel® Core™ processors have sophisticated pen-enabled touchscreens so users can take notes, sketch, draw, make notations, and perform other work right on their screen.

Creative inspiration can happen at any time and the stylus-enabled touchscreen makes it easy for writers and artists to capture their ideas right on their screens, and then quickly upload their ideas or designs to their computer.

Similarly, students and professional writers can turn their screens into tablets so they can take notes by hand and upload the information for later access and retrieval.

In our need-it-yesterday world, people are looking for a high-performance computer that can help them work faster and more efficiently. 8th Gen Intel® Core™ processors featuring Intel® Optane™ memory learns and accelerates the tasks users do most often, improving their computing experience and helping them accomplish more in less time.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại https://www.intel.vn.

2

Kết quả điểm chuẩn được báo cáo bên trên có thể sẽ cần được sửa lại sau khi thử nghiệm bổ sung. Kết quả này phụ thuộc vào cấu hình nền tảng cụ thể và khối lượng công việc được sử dụng trong thử nghiệm, đồng thời có thể sẽ không áp dụng cho bất cứ thành phần, hệ thống máy tính hoặc khối lượng công việc nào của người dùng. Kết quả này không nhất thiết là kết quả điển hình cho các điểm chuẩn khác và các kết quả điểm chuẩn khác có thể cho thấy có tác động nặng hơn hoặc nhẹ hơn so với các cấu hình đã giảm thiểu. 

3

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống, bộ phận, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể của máy tính. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/benchmarks.
Theo kết quả SYSmark* 2014 SE về Điểm phụ độ phản hồi, so sánh Intel® Core™ i7+ 8750H thế hệ thứ 8 (mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ 16GB + HDD) với Intel® Core™ i7 8750H thế hệ thứ 8 (chỉ HDD).

 

4

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống, bộ phận, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể của máy tính. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập http://www.intel.vn/benchmarks.

Theo kết quả SYSmark* 2014 SE về Điểm phụ độ phản hồi, so sánh Intel® Core™ i7+ 8750H thế hệ thứ 8 (mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ 32GB + HDD) với Intel® Core™ i7 8750H thế hệ thứ 8 (chỉ HDD).