Introducing Intel® Iris® Xe MAX Graphics

Leadership Experiences on Thin-and-Light Laptops

Intel® Iris Xe MAX is Intel’s first discrete graphics product in 20 years, delivering amazing experiences for creation and gaming.

Now, people who want extra performance don’t have to sacrifice a sleek form factor or stunning visuals. You can enjoy it all, without compromise, on laptops with Intel® Iris® Xe MAX. Intel’s platform approach makes it possible, combining 11th Gen Intel® Core™ processors, discrete graphics capabilities, and unique software and hardware optimizations to maximize gaming, creation, productivity, and more.

Experience Optimized CPU & GPU Performance

Intel® Iris® Xe MAX offers no-compromise performance from both the CPU and GPU. Intel® Deep Link Technology matches the right workload with the right compute solution—enabling discrete graphics for creation and gaming, while 11th Gen Intel® Core™ processors power great productivity with 20% more CPU performance than systems with third-party graphics solutions.1 Deep Link enables faster, richer AI capabilities for less waiting and more creating, with 7x better AI performance than other discrete graphics.2 Plus, quad encode engines deliver class-leading streaming and sharing, with over 75% faster encode.3

Creativity: Stay in the Flow

Building from 11th Gen Intel® Core™ processors, Intel® Iris® Xe MAX unleashes creators to produce, edit, and share professional-quality content on incredibly thin-and-light laptops. Intel® Iris® Xe MAX was designed for this need, providing advanced graphics performance and media capabilities, while still taking full advantage of the innovation and performance on 11th Gen processors. Now video editors will be able to decode images, edit content, and then render out the video for review or sharing on social media quickly, so they can stay in the creative flow.

Gaming: Level Up Your Gameplay

Intel® Iris® Xe MAX makes playing today’s most popular titles on a sleek laptop seamless, immersive, and fun. With discrete graphics performance, rich media capabilities, and a new low-power architecture, you can enjoy even the latest titles in up to 1080p, anywhere. This is boosted by the latest software features enabled in Intel graphics, like Game Sharpening and Instant Game Tuning.

Unleash Your Creativity


Notices and Disclaimers4 5 6 7

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Video mã hóa ở hiệu suất 1,2 lần so với Intel® Core™ i7-1165G7 với Intel® Iris Xe MAX được mô phỏng Intel Core i7-1185G7 với Nvidia Geforce MX350 Được đo bằng FPS trong Handbrake (Phiên bản 1.3.3) bằng cách sử dụng mã CPU.

2

Ảnh chất lượng cao ở hiệu suất 7,34 lần trên Intel® Core™ i7-1165G7 thế hệ thứ 11 với Intel® Iris Xe MAX so với Intel® Core™ i7-1065G7 thế hệ thứ 10 với Nvidia Geforce MX350. Được đo bằng thời gian tính bằng giây trong khối lượng công việc nâng cấp ảnh của Topaz Labs Gigapixel AI (Phiên bản 5.2.1).

3

Chuyển mã video đa luồng với hiệu suất 1,78 lần trên Intel® Core™ i7-1165G7 thế hệ thứ 11 với Intel® Iris Xe MAX so với Intel® Core™ i9-10980HK thế hệ thứ 10 với Nvidia Geforce RTX 2080 Super MaxQ. Được đo bằng thời gian tính bằng giây trong Handbrake Nightly (Phiên bản 20201020-96317ec50) bằng cách sử dụng mã hàng loạt GPU.

4

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

5

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình.
Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

6

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

7

Các công nghệ của Intel có thể yêu cầu phần cứng được hỗ trợ, phần mềm cụ thể hoặc kích hoạt dịch vụ.

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.