Đồ họa Intel® Iris® Xe

Đồ họa Intel® Iris® Xe làm cho việc ngồi trước màn hình trở thành một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Phần mềm và khối lượng công việc dùng trong các bài kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để hoạt động trên bộ vi xử lý Intel mà thôi.
2Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.
3Các công nghệ của Intel có thể yêu cầu phần cứng được hỗ trợ, phần mềm cụ thể hoặc kích hoạt dịch vụ.