Chuỗi Flex Intel® Data Center GPU - Tóm lược Giải pháp Xử lý & Phân phối Môi trường

Bộ mã hóa AV1 dựa trên phần cứng đầu tiên của công nghiệp trong GPU giúp cải thiện hơn 30% băng thông, để tiết kiệm đáng kể Tổng chi phí sở hữu.