Đồ họa chuỗi Intel® Arc™ Pro A

Giới thiệu phạm vi GPU chuyên nghiệp của Intel®: Đồ họa chuỗi Intel® Arc™ Pro A-Series. Với phần cứng truy tìm tia tích hợp, tăng tốc đồ họa và khả năng học máy, đồ họa Intel Arc hợp nhất các cổng xem linh hoạt, công nghệ hình ảnh mới nhất và tạo nội dung phong phú trên các yếu tố hình thức di động và máy tính để bàn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.