Đồ họa Intel® Arc™ Pro Chuỗi A

Giới thiệu dòng GPU chuyên nghiệp từ Intel: Đồ họa Intel Arc Pro Chuỗi A. Với phần cứng dò tia tích hợp, khả năng tăng tốc đồ họa và máy học, đồ họa Intel Arc kết hợp các cổng xem linh hoạt, các công nghệ hình ảnh mới nhất và sáng tạo nội dung phong phú trên hệ số hình dạng di động và máy tính để bàn.