Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Cài đặt Độ bền chơi game cần được đặt thành Tự động và hệ thống phải được cắm sạc (chạy bằng pin), trước khi khởi chạy trò chơi DX11.

Có. Độ bền Chơi game hiện tiết kiệm năng lượng một cách cơ hội bằng cách điều chỉnh SoC, ngay cả đối với các trò chơi không phải DX11, trong khi vẫn duy trì tốc độ khung hình cao hơn mục tiêu.

Không, tính năng này được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game với thời lượng pin. Do đó, có sự đánh đổi giữa tốc độ khung hình và công suất cấp hệ thống, do đó hiệu suất gốc thường cần phải cao hơn một ngưỡng nhất định (ví dụ: 60 FPS).

Có rất nhiều điều kiện tiên quyết của nền tảng cho Chế độ chơi game bền. Nếu Chế độ chơi game độ bền không hiển thị trong Intel Arc Control, thiết kế có thể không đáp ứng các yêu cầu về khả năng bật. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ nền tảng, vui lòng tham khảo phần nền tảng được hỗ trợ.

Để giảm thiểu độ trễ, FPS được điều chỉnh dựa trên tốc độ làm mới gốc của bảng điều khiển hiển thị của máy tính xách tay. Một số tốc độ làm mới bảng điều khiển nhất định, chẳng hạn như 165 Hz hoặc 144 Hz, thường có thể dẫn đến các mục tiêu tốc độ khung hình là 33 fps hoặc 36 fps.

Người dùng tải xuống gói Đồ họa Intel® Arc™ & Iris® Xe từ Intel.com. Đối với các nền tảng được hỗ trợ, giao diện người dùng Chế độ chơi game bền có thể truy cập thông qua Điều khiển vòng cung.

Thời gian chơi bổ sung mà Chế độ chơi game bền được tạo ra phụ thuộc nặng nề vào các yếu tố thiết kế hệ thống. Tính năng này hiện hoạt động bằng cách tự động điều chỉnh công suất cho bộ xử lý Intel, dựa trên tốc độ khung hình thực tế của trò chơi trong khi chơi. Tuy nhiên, các yếu tố thiết kế hệ thống khác, chẳng hạn như hệ thống con hiển thị và thiết kế nguồn của nó cho các mức độ sáng màn hình khác nhau, có thể ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ pin tổng thể của một hệ thống.

Hiện tại, không. Intel Arc Control có thể cài đặt Chế độ chơi game độ bền trên các hệ thống có cả đồ họa tích hợp của Intel và đồ họa rời, nhưng quy trình nền Chế độ chơi game độ bền sẽ không thực hiện quản lý điện năng trong các cấu hình đó. Intel vẫn đang điều tra xem khả năng này có thể được kích hoạt đáng tin cậy cho các hệ thống có đồ họa rời hay không.

Vui lòng đảm bảo Intel Arc Control được định cấu hình để khởi chạy khi khởi động.

Chế độ chơi game độ bền mang lại lợi ích hiệu suất đo được nhất cho các trò chơi DX11. Các trò chơi thường cần phải sản xuất liên tục 60 khung hình/ giây hoặc cao hơn để tiết kiệm điện năng có ý nghĩa.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.