Cải thiện hiệu quả sản xuất với AOI có độ chính xác cao của ADLINK

Giải pháp Kiểm tra quang học tự động ADLINK (AOI) được xây dựng với CPU Intel, GPU Intel và các mô hình ADLINK AI được tối ưu hóa bằng bộ công cụ OpenVINO. Giải pháp cung cấp suy luận trực quan có độ chính xác cao ở quy mô lớn để giảm chi phí đảm bảo chất lượng trong sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.