Đồ họa Intel® Arc™ 7

Khả năng chơi game hiệu năng cao đã ra mắt với đồ họa Intel Arc 7 – tăng cài đặt và trải nghiệm đắm mình của bạn. Tiếp cận các công nghệ chơi game mới nhất và các khả năng đa phương tiện toàn diện nhất1 để giải trí và sáng tạo ngay bây giờ, cũng như trong tương lai.