Đồ họa Intel® Arc™ 3

Đồ họa Intel® Arc™ 3 được trang bị các tính năng tiên tiến để cho phép người dùng sáng tạo nhanh hơn bao giờ hết và tận hưởng trò chơi linh hoạt trên các tựa game phổ biến.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.