Intel giới thiệu Momentum cho Chương trình Cải tiến Project Athena

Chương trình cải tiến Project Athena của Intel xác định và hướng đến mục tiêu giúp đưa ra thị trường một dòng máy tính xách tay tiên tiến mới, được đồng thiết kế với các đối tác, được xây dựng nhằm mục đích giúp mọi người tập trung, thích ứng với các vai trò trong cuộc sống và đáp ứng các yêu cầu về trải nghiệm và công nghệ kéo dài tuổi thọ pin , tăng khả năng phản hồi, khởi động tức thì, khả năng... kết nối và hơn thế nữa.