Chế tạo Bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ thứ 11

Bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ thứ 11 với đồ họa Intel® Iris® Xe đang thiết lập chuẩn tốc độ cho ngành, thực hiện một cách tiếp cận với toàn bộ nền tảng được dẫn dắt bởi sự kết hợp của các bộ xử lý cao cấp, trí tuệ nhân tạo (AI), Wi-Fi 6 và Thunderbolt, và tối ưu hóa đối tác cùng nhau với hệ sinh thái