Intel® B360 Chipset Product Brief

Experience great performance with 9th and 8th Generation Intel® Core™ desktop processors and the Intel® B360 chipset.

Raise Your Performance to New Heights

Boost your home and small business computing performance with the Intel® B360 chipset and 9th and 8th Generation Intel® Core™ processors. Get quick access to your media and increase your small-business productivity with features such as Intel® Turbo Boost Technology 2.01 and Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology).1

Fast PC Responsiveness at Your Command

The Intel® B360 chipset and 9th and 8th Generation Intel® Core™ processors enable support for Intel® Optane™ memory, which speeds up access to your favorite programs and files.2 With the fast application response times enabled by Intel® Optane™ memory, you can quickly access your digital life. Experience immersive sound quality via Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) and enable your PC to respond to your voice commands with Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST).1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại www.intel.vn.

2

Bộ nhớ Intel® Optane™ cần cấu hình phần mềm và phần cứng cụ thể. Truy cập www.intel.com/OptaneMemory để biết các yêu cầu cấu hình.