Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài liệu tiếp thị cho Bộ phận lắp ráp và bo mạch Intel® NUC (Garden Beach). Bạn có thể tải xuống tệp nén của một bộ tài liệu hoàn chỉnh trong từng danh mục hoặc bạn có thể chọn các tệp riêng lẻ mà mình cần. Các tài liệu này có thể được chia sẻ công khai.