Mạng Nhanh hơn với Bộ gia tốc Tích hợp

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 5 tích hợp Intel® Network Engines - bộ gia tốc hướng đến các khối lượng công việc mạng - trực tiếp vào bộ xử lý. Cải tiến này giúp giảm sự phụ thuộc vào bộ gia tốc ngoài, tăng tốc xử lý dữ liệu và giải phóng chu kỳ CPU cho các khối lượng công việc mạng quan trọng.