Tăng giá trị kinh doanh với phân tích nhanh hơn

Bộ xử lý Intel® Xeon® thế hệ thứ 5 có tích hợp công cụ Intel® Analytics Engines, một chuỗi các bộ gia tốc. Những bộ gia tốc này cung cấp phân tích dữ liệu nhanh hơn bằng cách giảm tải một số tác vụ nhất định để cải thiện việc sử dụng CPU để có hiệu năng khối lượng công việc tổng thể cao hơn. Chuỗi quy trình phân tích dữ liệu nhanh hơn có thể xử lý nhiều giao dịch hơn và cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt, vì vậy họ luôn cạnh tranh.