Intel® Accelerator Engines Nâng cấp Hiệu năng

Những CPU đáng tin cậy mà bạn vẫn luôn tin tưởng để chạy các khối lượng công việc của mình hiện có thể đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của trung tâm dữ liệu nhờ Intel® Accelerator Engines, công cụ giúp tăng cường hiệu năng và hiệu năng trên watt trên một số khối lượng công việc yêu cầu khắt khe nhất.