Intel® Server GPU

Intel® Server GPU cho phép chơi game trên đám mây Android mật độ cao, độ trễ thấp và chuyển mã/mã hóa đa phương tiện mật độ cao để phát trực tuyến video trên nền tảng Internet (OTT) theo thời gian thực. Với chi phí cho mỗi luồng thấp, Intel® Server GPU giúp mang tính năng truyền phát đa phương tiện và chơi game Android đến nhiều người dùng hơn với ít cơ sở hạ tầng hơn với TCO thấp hơn.1

Thông tin tóm tắt về sản phẩm: Intel® Server GPU ›

Thông tin tóm tắt về giải pháp: Intel® Server GPU dành cho Chơi game đám mây và Phân phối phương tiện ›

Thông báo và Tuyên bố miễn trừ

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Phân tích TCO được thực hiện dựa trên các nghiên cứu nội bộ Intel. Bảng giá ngày 10/01/2020. Phân tích giả định giá máy chủ tiêu chuẩn, giá danh sách GPU và giá phần mềm dựa trên chi phí cấp phép phần mềm Nvidia ước tính là 1 đô-la mỗi năm trong 5 năm.

2

Hiệu năng có thể thay đổi tùy theo từng tựa game và cấu hình máy chủ cụ thể. Để tham khảo danh sách đầy đủ các thông số nền tảng Intel Server GPU, vui lòng truy cập liên kết này trên Intel.com​.