Máy trạm sử dụng công nghệ của Intel

Máy trạm chuyên nghiệp đỉnh cao1

Máy trạm cố định và di động, chạy bộ xử lý Intel® Xeon® và Intel® Core™ là nền tảng mạnh, tin cậy, dễ quản lý và hợp chuẩn tương lai.

Máy trạm cung cấp các tính năng theo đúng nhu cầu của chuyên gia

Sức mạnh và hiệu năng

Khám phá cách bộ xử lý Intel® Xeon® cung cấp sức mạnh và hiệu năng cần thiết cho khối lượng công việc và ứng dụng người dùng sử dụng đến nhiều tài nguyên hệ thống trong hiện tại và tương lai.

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý Intel® Xeon®

Tính tin cậy và toàn vẹn dữ liệu

Được thiết kế để sử dụng nhiều và với các tính năng tích hợp giúp giảm lỗi, máy trạm chạy bộ xử lý Intel® Xeon® sẽ giảm khó khăn cho nhân viên và tăng hiệu suất làm việc của họ.

Tìm hiểu về bộ nhớ mã sửa lỗi (ECC)

Hợp chuẩn tương lai, dễ quản lý và bảo mật

Máy trạm chạy bộ xử lý Intel® Xeon® giúp tăng tốc độ xử lý khối lượng công việc thiết yếu ngày nay, nhưng vẫn cung cấp các tính năng tính hợp, giúp đơn giản hóa hoạt động bảo mật, quản lý, mở rộng và AI.

Tìm hiểu thêm

Phần mềm được tối ưu hóa, đạt chứng chỉ và được hỗ trợ

Nhờ sự hỗ trợ từ một hệ sinh thái rộng lớn các ISV và OEM, máy trạm chạy bộ xử lý Intel® Xeon® đạt được chứng nhận để chạy các ứng dụng 3D, CAD và tạo nội dung đa phương tiện phức tạp. Máy trạm chạy bộ xử lý Intel® Xeon® sẽ cung cấp nền tảng lý tưởng cho người dùng để xử lý tiến trình công việc nặng tính dữ liệu.

Kiến trúc công trình

Tăng cường công cụ thiết kế

Bộ xử lý Intel® Xeon® là nền tảng vững mạnh cho các máy trạm của người dùng bằng cách cung cấp các ứng dụng dữ liệu chuyên sâu và kết xuất liên quan đến công trình, kiến trúc và xây dựng.

Giải trí & truyền thông

Tối ưu hóa quy trình sáng tạo

Máy trạm chạy bộ xử lý Intel® Xeon® có phiên bản máy tính xách tay hoặc theo hệ số hình dạng cố định, mang lại hiệu năng vượt trội và năng lực nền tảng mở rộng để chuyên gia có thể tạo kết xuất 3D, hiệu ứng hình ảnh, CAD phức tạo, phát triển AI, v.v.

Khoa học dữ liệu

Dẫn xuất thông tin phân tích dữ liệu sâu hơn

Máy trạm với bộ xử lý Intel® Xeon® mang lại hiệu quả và bảo mật đạt hiệu quả chi phí cao cho khối lượng công việc khoa học dữ liệu tại chỗ, tại biên mạng hoặc kết hợp với dịch vụ đám mây.

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Phá vỡ giới hạn AI

Máy trạm chạy bộ xử lý Intel® Xeon® cho phép xử lý nhiều loại khối lượng công việc AI, từ suy luận pha tối thiểu đến suy luận và huấn luyện học sâu ở cấp độ chuyên môn.

Tìm máy trạm đáp ứng được nhu cầu của bạn

Khám phá máy trạm HP Z* mới nhất

Các sản phẩm từ máy trạm mini đến cây máy trạm HP Z* nguyên cỡ, chạy bộ xử lý Intel® Xeon® đều mang lại hiệu năng chuyên nghiệp.

Hiện đang được bán

Máy trạm Dell Precision* mới

Bộ xử lý Intel® Xeon® mới nhất đem hiệu năng mạnh mẽ đến với dòng máy trạm cố định thế hệ mới của Dell.

Hiện đang được bán

Gặp mặt máy trạm ThinkStation* mới của Lenovo

Sức mạnh chuyên nghiệp và khả năng linh hoạt tối đa

Hiện đang được bán

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tuyên bố này đều dựa trên sản phẩm và tính năng mới của Intel® so sới các sản phẩm và tính năng trước đó. Trừ khi có lưu ý khác, các tuyên bố và ví dụ nói đến các bộ xử lý Intel® Xeon® Scalable được biết dựa trên cấu hình khe cắm kép. Các tuyên bố và ví dụ nói đến các bộ xử lý Intel® Xeon® W chỉ được hiển thị như cấu hình khe cắm đơn.