Các sản phẩm Intel® Wireless-AC

Các sản phẩm Intel® Wireless Bluetooth® sở hữu công nghệ kết nối tiên tiến nhất trong ngành, bao gồm các nền tảng hệ thống có độ tích hợp cao, tiết kiệm điện năng và các chức năng Wi-Fi mới, nhằm tối ưu hóa mọi trải nghiệm Wi-Fi.

Các sản phẩm Intel® Wireless-AC