Các sản phẩm Intel® Wireless-AC

Wi-Fi 5 cho phép khách hàng bắt kịp nhịp sống giải trí, kinh doanh và siêu kết nối của riêng họ.

Các sản phẩm Intel® Wireless-AC