Intel® Killer™ Wireless Series

Các sản phẩm Intel® Killer™ Wireless kết hợp khả năng kết nối Wi-Fi hàng đầu trong ngành1 với công nghệ mạng chơi game mạnh mẽ để giảm thiểu lag, độ trễ và mất gói tin. Các giải pháp thông minh, được tối ưu hóa này tạo nên trải nghiệm trực tuyến phong phú với nỗ lực tối thiểu của người dùng.

Intel® Killer™ Wireless Series

Tất cả các danh mục bài viết
  • Tất cả các danh mục bài viết

  • Khả năng kết nối

  • Thông tin sản phẩm & Tài liệu

  • Xác định sản phẩm của tôi

  • Cài đặt & Thiết lập

  • Bảo trì & Hiệu năng

  • Xử lý sự cố

Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Trang trong tổng số Xem tất cả
Xem Ít Hơn

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex. Kết quả về hiệu năng lấy căn cứ theo thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.