Sản phẩm Intel® Killer™ Wi-Fi

Các sản phẩm Intel® Killer™ Wi-Fi kết hợp khả năng kết nối Wi-Fi hàng đầu trong ngành1 với công nghệ mạng chơi game mạnh mẽ để giảm thiểu lag, độ trễ và mất gói tin.1 Các giải pháp thông minh, được tối ưu hóa này tạo nên trải nghiệm trực tuyến phong phú với nỗ lực tối thiểu của người dùng.

Tìm hiểu thêm về Intel® Killer™ Wi-Fi

Sản phẩm Intel® Killer™ Wi-Fi

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Killer™ Performance Suite

Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows® 10 và Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth® hành cho Quản trị viên CNTT

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex. Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không sản phẩm hay thành phần nào có thể bảo mật tuyệt đối.