Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R2000WF

Các hệ thống gắn giá đỡ 2U này có dung lượng bộ nhớ cao, mạng, lưu trữ và I/O linh hoạt để mở rộng quy mô khi doanh nghiệp của bạn liên tục phát triển. Hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon® có khả năng mở rộng, các hệ thống dựa trên Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF được thiết kế để giải quyết các yêu cầu của khối lượng công việc lưu trữ, đám mây và điện toán hiệu suất cao (HPC) đòi hỏi khắt khe nhất của bạn.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R2000WF