Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WF

Các hệ thống giá đỡ 1U này có dung lượng bộ nhớ cao, kết nối mạng, lưu trữ và I/O linh hoạt để mở rộng quy mô khi doanh nghiệp của bạn liên tục phát triển. Hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon® có khả năng mở rộng, các hệ thống dựa trên Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của khối lượng công việc khắt khe nhất của bạn.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Khám phá một nền tảng điện toán mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp đa đám mây, sử dụng nhiên liệu dữ liệu cho phép khả năng mở rộng và khả năng phục hồi cao mà không có sự thỏa hiệp I/O để hỗ trợ nhiều khối lượng công việc.

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Giá
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFTYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WFQYSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket P