Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WF

Các hệ thống giá đỡ 1U này có dung lượng bộ nhớ cao, kết nối mạng, lưu trữ và I/O linh hoạt để mở rộng quy mô khi doanh nghiệp của bạn liên tục phát triển. Hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon® có khả năng mở rộng, các hệ thống dựa trên Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của khối lượng công việc khắt khe nhất của bạn.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® R1000WF