Khung máy chủ Intel®

Khung Máy chủ Intel® được xây dựng trên nền tảng công nghệ chất lượng cao, hàng đầu trong ngành và được xây dựng nhằm mục đích hoạt động với các bo mạch máy chủ Intel® và bộ xử lý Intel® Xeon® nhằm đáp ứng các yêu cầu sử dụng máy tính khắt khe nhất.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Khung máy chủ Intel®