Dòng Khung Máy chủ Intel® R2000WF

Khung máy chủ giá đỡ 2U này hỗ trợ dòng Bo mạch Máy chủ S2600WF và tối đa bốn ổ đĩa 3,5 inch để đáp ứng các yêu cầu đa dạng về tính toán hiệu năng cao, lưu trữ và khối lượng công việc đám mây.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Dòng Khung Máy chủ Intel® R2000WF