Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC)

Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC) là giải pháp RAID dành cho doanh nghiệp giúp giải phóng hiệu năng của ổ đĩa thể rắn NVMe. Intel® VROC được kích hoạt bởi một tính năng trong bộ xử lý Intel® Xeon® Có thể mở rộng được gọi là Intel® Volume Management Device (Intel® VMD), một bộ điều khiển tích hợp bên trong phức hợp gốc CPU PCIe. Các ổ SSD NVMe được kết nối trực tiếp với CPU, cho phép hiện thực hóa toàn bộ tiềm năng hiệu suất của các thiết bị có bộ lưu trữ nhanh, chẳng hạn như SSD Intel® Optane™. Intel® VROC mang lại những lợi ích này mà không có sự phức tạp, chi phí và mức tiêu thụ điện năng của các thẻ bộ điều hợp bus chủ RAID (HBA) phần cứng truyền thống được đặt giữa các ổ đĩa và CPU.

Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC)

Tên sản phẩm Trạng thái Tên mã SKU bán lẻ khả dụng Được hỗ trợ Cấp RAID Hỗ trợ Bộ nhớ đệm Tích hợp
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Cao cấp Đã phát hành Những sản phẩm trước đây là Turtle Bay Không 0, 1, 5, 10
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Tiêu chuẩn Đã phát hành Những sản phẩm trước đây là Turtle Bay Không 0, 1, 10 Không

Intel® Virtual RAID trên CPU

Intel® VROC - Cao cấp.

Thiết yếu
Bộ sưu tập sản phẩm Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC)
Tên mã Những sản phẩm trước đây là Turtle Bay
Trạng thái Đã phát hành
Ngày phát hành Q2'17
Thị Trường Đích Chủ đạo
Các hệ điều hành được hỗ trợ Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
Hỗ trợ cấp RAID 0, 1, 10, 5
Số thiết bị được hỗ trợ 24
Khoá lại 4pin
Các tính năng bổ sung Xem ngay
Các Hạng Mục Kèm Theo Khóa phần cứng cao cấp Intel VROC
Thông tin bổ sung
Mô tả Một giải pháp RAID doanh nghiệp, có thể mở rộng cho SSD NVMe được kết nối trực tiếp với CPU.
Bảng dữ liệu Xem ngay
Thông tin bổ sung Xem ngay

Intel® Virtual RAID trên CPU

Intel® VROC - Tiêu chuẩn.

Thiết yếu
Bộ sưu tập sản phẩm Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC)
Tên mã Những sản phẩm trước đây là Turtle Bay
Trạng thái Đã phát hành
Ngày phát hành Q2'17
Thị Trường Đích Chủ đạo
Các hệ điều hành được hỗ trợ Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
Hỗ trợ cấp RAID 0, 1, 10
Số thiết bị được hỗ trợ 24
Khoá lại 4pin
Các tính năng bổ sung Xem ngay
Các Hạng Mục Kèm Theo Khóa phần cứng tiêu chuẩn Intel VROC
Thông tin bổ sung
Mô tả Một giải pháp RAID doanh nghiệp, có thể mở rộng cho SSD NVMe được kết nối trực tiếp với CPU.
Bảng dữ liệu Xem ngay
Thông tin bổ sung Xem ngay